Bijeenkomst werkgroep lokaal eigendom in Overdinkel voor zonneweide Drieland

Op 4 juli kwam de werkgroep lokaal eigendom in Overdinkel bij elkaar om de oprichting van een coöperatie te verkennen, die ervoor moet zorgen dat 50% van het beoogde zonnepark in eigendom van Overdinkel kan komen. Dat zonnepark is een initiatief van Twence, die naast het al bestaande park aan de Drielandweg nog eens 18 hectare zonneveld wil realiseren.

20230620 tweede bijeenkomst lokaal eigendom 1

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit Overdinkel, die na twee eerdere bijeenkomsten op 18 april en 20 juni is overgebleven. Tijdens deze derde bijeenkomst ging de werkgroep de diepte in over wat lokaal eigendom voor Overdinkel betekent en hoe dat in de vorm van een coöperatie gerealiseerd kan worden.

Stappen zetten: juridisch, bestuurlijk, financieel
De werkgroep, bestaande uit 6 inwoners van Overdinkel, gaat de komende tijd aan de slag met alle acties die nodig zijn om te komen tot een coöperatie. Denk daarbij aan de juridische zaken die geregeld moeten worden zoals statuten, hoe een bestuur er uit ziet, welke kennis er nodig is en hoe de financiële kant in elkaar steekt.

De werkgroepleden hebben met deze bijeenkomst een start gemaakt om binnen afzienbare tijd een coöperatie op te richten. Er is eerste taakverdeling gemaakt en er wordt ook al gekeken welke kennis nog ontbreekt in de werkgroep en hoe die lokaal ingevuld kan worden.

Aanmelden voor de werkgroep
Geïnteresseerde inwoners die ook graag mee willen werken aan de oprichting van een lokale energie coöperatie voor Overdinkel zijn welkom in de werkgroep. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel: l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl.