Bouw CO2-afvanginstallatie vordert gestaag

De afgelopen maanden is met man en macht gewerkt aan de bouw van de grootschalige CO2-afvanginstallatie. De bouw loopt voorspoedig en volgens planning. Steeds meer installatie-onderdelen staan op hun plek gezet.

Bouw co2

Verduurzaming regio
Hiermee kunnen we 100.000 ton CO2 afvangen. Dit is maar liefst 1/3 deel van onze fossiele CO2 en dat draagt daarmee significant bij aan de doelstellingen om de CO2-uitstoot te reduceren. Daarnaast passen we de CO2 ook nuttig toe, bijvoorbeeld in de glastuinbouw.

Mijlpalen

Belangrijke mijlpalen zijn het transport en de installatie van drie enorme, vanuit Estland afkomstige, kolommen: de absorber, desorber en direct contact cooler. Deze vormen de basis voor het afvangen van CO2. Verder is er een leidingbrug geplaatst, die de CO2 vervoert naar de vervloeiings-installatie en zijn drie CO2-buffertanks geplaatst voor het opslaan van de CO2.

Planning

In de zomer verwachten we de installatie ‘mechanical complete’ te hebben, waarna we de eerste CO2 kunnen afvangen en kunnen testen. Eind 2023 zal de installatie in gebruik genomen worden. De officiële opening zal begin 2024 plaatsvinden.