Informatieavond over lokaal eigendom in Overdinkel trekt veel belangstelling

Inwoners van Overdinkel zien een lokale energie coöperatie voor Zonneweide Drieland wel zitten.

Ontwerp Zonnepark website afbeelding

Dinsdag 18 april vond er in 't Trefhuus in Overdinkel een informatieavond plaats over lokaal eigendom van een nieuw te ontwikkelen zonnepark in Overdinkel. Twence is gestart met de voorbereidingen voor dit zonnepark ‘Zonneweide Drieland’, op de locatie naast het reeds bestaande zonnepark. De avond werd georganiseerd door de Dorpsraad, grondeigenaar Luijerink, initiatiefnemer Twence, de gemeente Losser en Natuur en Milieu Overijssel en kon rekenen op veel belangstelling van inwoners.

Lokaal eigendom
Om ervoor te zorgen dat de omgeving maximaal kan meebeslissen en meeprofiteren van Zonneweide Drieland willen de initiatiefnemers en de gemeente Losser dat 50% van het zonnepark in handen komt van inwoners van Overdinkel, oftewel in lokaal eigendom. De lokale gemeenschap is dan samen met ontwikkelaar Twence eigenaar van het zonneveld en de opgewekte energie. De inwoners kunnen meebeslissen over het project. Bijvoorbeeld over hoe het zonnepark eruit komt te zien, of over de technische aspecten van het park. Daarnaast hebben zij zeggenschap over hoe de opbrengsten van het project besteed kunnen worden. Natuur en Milieu Overijssel heeft de opdracht gekregen om dit lokaal eigendom samen met inwoners verder te gaan vormgeven.

Grote opkomst
De avond trok bijna 100 bezoekers die geïnteresseerd waren in het onderwerp. Na presentaties van de verschillende betrokken partijen konden de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de verschillende thematafels. Tijdens de avond is ook de website www.zonneweidedrieland.nl gelanceerd, waar alle informatie over het park en de presentaties van de avond te vinden zijn.

De avond was een groot succes en zo’n 30 inwoners hebben aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan een nog op te richten energiecoöperatie. Natuur en Milieu Overijssel gaat de komende tijd met deze mensen in gesprek om te kijken hoe de coöperatie opgericht kan worden in het dorp. Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen een uitnodiging.

De Dorpsraad is erg blij met het succes van de avond en benadrukt het belang van lokaal eigendom voor het dorp. "Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten voor een duurzame toekomst van ons dorp. Lokaal eigendom van het zonnepark Zonneweide Drieland kan ons dorp echt wat bieden. Die boodschap is tijdens de avond goed overgekomen." aldus Hans Fij van de Dorpsraad.

Meer informatie op de website
Voor meer informatie over Zonneweide Drieland en lokaal eigendom: www.zonneweidedrieland.nl. Inwoners die ook geïnteresseerd zijn in lokaal eigendom kunnen zich via de website opgeven bij Natuur en Milieu Overijssel.