Lange voertuigen op de weegbrug

Verduurzaming is bij Twence een belangrijk thema. Met minder transport bewegingen kan de CO2 emissies beduidend worden gereduceerd.


Weegbrug 190920 DSF 4582

LZV’s of Eco-Combi’s zijn hier een mooi voorbeeld van verduurzaming. Twee LZV’s kunnen hetzelfde gewicht vervoeren als 3 Standaard vrachtvoertuigen. Dit betekent dat je minder voertuigen hoeft te gebruiken voor het transporteren van dezelfde hoeveelheid goederen. Hierdoor wordt het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot aanzienlijk gereduceerd.

LZV's bij Twence

LZV’s zijn van harte welkom bij Twence. Al onze voorzieningen zijn hierop ingericht. Mits de LZV's zich aan het wettelijk gestelde brutogewicht houden van max 60 ton!

De chauffeur kan de containers wisselen op de hiervoor bestemde locatie. De vrachtwagen dient per container apart naar de stortkokers te rijden. De chauffeurs worden bij de weegbrug geïnstrueerd over de locaties en het terreinreglement

Vragen

Heb je vragen? Of twijfel je of een voertuig geschikt is? Neem contact op met onze afdeling externe Logistiek, planninglogistiek@twence.nl. Of bel 074 - 240 44 44.