PBM-beleid Twence toegelicht

‘We werken veilig of we werken niet’ is een motto van Twence. Dat betekent dat we de werkzaamheden op onze terreinen zo veilig mogelijk inrichten. We volgen daarbij de (arbo)wettelijk voorgeschreven arbeidshygiënische strategie. Dat wil zeggen dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij voorkeur aan de bron worden voorkomen of beperkt.

PBM COX 8902

Veiligheids- en gezondheidsrisico’s
Bij het voorkomen of beperken van risico’s kun je denken aan het vermijden van het gebruik gevaarlijke stoffen en deze vervangen door veilige(re) alternatieven. Of het veilig ontwerpen van een installatie of machine. Als dat niet kan volgt stap 2. Namelijk het technisch beveiligen door het omkasten van een machine tegen geluidblootstelling. De derde optie is het nemen van organisatorische maatregelen, zoals taakroulatie bij een risicovolle klus.

Als laatste zetten we persoonlijke beschermingsmiddelen in. Daar waar het niet anders kan, zijn PBM’s zoals een veiligheidshelm, een ademhalingsmasker, handschoenen of antistatische werkkleding noodzakelijk. Zo nemen we de risico’s weg of beperken we die tot het minimale.

PBM-beleid Twence
In het beleid van Twence staan de regels met betrekking tot het gebruik en het beheer van PBM's beschreven. Dat betekent dat er op ons terrein en in onze gebouwen op grond van verschillende risico's PBM-verplichtingen gelden. Deze verplichtingen worden aangegeven door bebording op het terrein, bij installatiedelen of naast de verschillende toegangsdeuren. Hierop staat duidelijk welke PBM’s verplicht zijn per terreingedeelte en/of per installatieruimte. Bovendien staan de PBM-eisen op een werkvergunning voor werkzaamheden door contractors. Daarnaast vermelden we de eisen ook in onze veiligheidsfilm en op onze flyers. Tot slot zien onze medewerkers ook toe op het juiste gebruik van PBM’s. Je kunt aangesproken worden bij niet-naleving van de regels. Kortom, het PBM-beleid en de regels liggen vast en hebben als doel de gezondheidsbescherming te waarborgen.

Gewijzigd PBM-beleid 2022
In het najaar van 2022 volgt een wijziging van ons PBM-beleid. Op grond van een herbeoordeling en risicobenadering constateerden we dat aanscherpingen nodig zijn. Zo wordt het assortiment PBM’s op het buitenterrein uitgebreid met een veiligheidshelm en veiligheidschoenen. In de installaties wordt werken met lange mouwen en broekspijpen verplicht. In het najaar communiceren we deze nieuwe verplichtingen uitgebreid.

Samen werken we veilig of niet! En onze persoonlijke bescherming maakt daar deel van uit.