Nieuw PBM-beleid 2023

Per 1 maart 2023 geldt er bij Twence een nieuw PBM-beleid. Het huidige beleid is herzien naar aanleiding van nieuwe wettelijke eisen, nieuwe inzichten in onze risico’s en gewijzigde PBM-technieken en materiaalsoorten.

PBM COX 8902

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
Bij Twence hechten we veel waarde aan het voorkomen en beperken van arbeidsrisico’s. Wij proberen risico’s zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken. Gevolgd door het inzetten van technische- en organisatorische maatregelen. In de dagelijkse praktijk ontkomen we echter niet aan de inzet van PBM’s.

Onder PBM’s verstaan wij alle beschermende middelen zoals een veiligheidshesje, veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm en een veiligheidsbril. Daarnaast valt ook het dragen van de juiste werkkleding onder het PBM-beleid.

De belangrijkste wijzigingen op een rij
Het nieuwe PBM-beleid kent vijf belangrijke wijzigingen:

  1. In alle installaties is het verplicht kleding met lange mouwen te dragen. Er is geen onderscheid meer in de werkzaamheden die je uitvoert.
  2. Loop je op ons terrein dan draag je zichtbaarheidsbovenkleding, ook binnen de gele lijnen. Zoals een geel hesje of een veiligheidsjas.
  3. Loop je op ons terrein buiten de gele lijnen, dan draag je naast je zichtbaarheidsbovenkleding ook veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.
  4. In bepaalde installatiedelen, zoals de Afvalwaterbehandelingsruimte/Dual Alkali, is multinorm werkkleding voor iedereen verplicht. Dit is kleding die tegen meerdere gevaren beschermt. Deze verplichting geldt ook voor bijvoorbeeld kantoorpersoneel dat een veiligheidsinspectieronde loopt.
  5. In bepaalde installatiedelen, zoals de C&V, MVI, SOI en TAS, is het dragen van een veiligheidsbril verplicht (bij de AEC, BEC en Empyro geldt deze verplichting momenteel al).

Vragen
Heb je vragen over het nieuwe PBM-beleid? Neem dan contact op met team Veiligheid, door het sturen van een e-mail naar V&G@twence.nl.


We werken veilig of we werken niet!