Nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval

In de aandeelhoudersvergadering op 2 december jl. hebben de aandeelhouders een nieuwe overeenkomst voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen vastgesteld.

Overeenkomst medium

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst voor huishoudelijke afvalstoffen. De reden hiervoor is dat de huidige overeenkomst eindigt op 1 juli 2022. In de algemene vergadering van aandeelhouders op 2 december is uitgebreid gesproken over een nieuw contract dat voor alle aandeelhouders identiek is. Een ruime meerderheid kon zich vinden in het voorstel dat voorlag. Het vastgestelde contract zal nu ter ondertekening worden voorgelegd aan alle aandeelhouders.

Dankzij de nieuwe overeenkomst bieden de aandeelhouders en Twence elkaar zekerheid voor een langere periode. Huishoudelijke afvalstoffen, zoals restafval en GFT, blijven op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze verwerkt worden in de installaties van Twence. Mochten er tijdens de looptijd van de overeenkomst betere verwerkingstechnieken beschikbaar komen, dan biedt het contract de ruimte om daar gebruik van te maken. Op deze wijze kan de dienstverlening van Twence blijven aansluiten op de ontwikkeling van het gemeentelijk afvalbeleid.

Wij zijn uiteraard zeer content met het vertrouwen dat de aandeelhouders hebben uitgesproken en kijken uit naar een plezierige voortzetting van onze samenwerking.