Omgevingsparticipatie bij stortplaatsen

Ruim dertig jaar geleden zijn de eerste gedeelten van de stortplaatsen Boeldershoek in Hengelo en Elhorst-Vloedbelt in Zenderen in gebruik genomen. Over enkele jaren zal het storten van afvalstoffen hier worden beëindigd op grond van wettelijke bepalingen. Om de stortheuvels die in de loop der jaren zijn ontstaan op een passende wijze in het landschap achter te laten is de afgelopen maanden het interactieve project ‘Eindvorm stort’ doorlopen.

Aandeelhouders nieuwsbrief

Doel van het project was het in beeld krijgen van de verschillende belangen en inzichten in relatie tot de eindvorm van de stortheuvels. Op grond daarvan kunnen keuzes gemaakt worden voor de eindvorm (hoogte, helling, beplanting, zichtlijnen e.d.). Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om voormalige stortheuvels te gebruiken voor bijvoorbeeld een zonnepark. Via interviews en werksessies met omwonenden, gemeenten en andere stakeholders is input geleverd waarmee inrichtingsplannen zijn gemaakt. De inrichtingsplannen geven voor Twence zelf duidelijkheid over de eindvorm die gerealiseerd moet worden. De omgeving heeft op haar beurt helderheid over wat er gaat komen. Het eindresultaat is in september op inloopavonden gepresenteerd en de reacties waren positief.