Ongevalsonderzoek bij Twence

Het onderzoeken van ongevallen binnen Twence is belangrijk om te voorkomen dat dezelfde ongelukken nog een keer plaatsvinden. Door de oorzaak te achterhalen, kunnen maatregelen worden genomen om soortgelijke ongevallen te voorkomen.

Ongevalsonderzoeken

Onderzoek naar ongevallen
Helaas zijn ongevallen niet altijd te voorkomen. Om het risico te verkleinen, onderzoeken wij alle ongevallen.

Ongevallen waarbij het slachtoffer tenminste de dag na het ongeval verzuimd, merken we aan als ‘Ongeval met verzuim’. Verzuimongevallen, overige ongevallen en incidenten met een hoog risico worden uitgebreid onderzocht met behulp van de SDO-methodiek.

SDO-methodiek
SDO staat voor Systematisch Diepgaand Onderzoek. Bij het onderzoek wordt gezocht naar de oorzaak van het ongeval en er wordt gekeken naar de omstandigheden.

Aan de hand van een vaste indeling wordt gekeken naar directe oorzaken, basisoorzaken en managementoorzaken. Er wordt op technisch, organisatorisch en gedragsgebied gekeken naar de achtergrond van een ongeval. Op basis van de uitkomst van het onderzoek worden gerichte verbetermaatregelen opgesteld. De maatregelen leggen wij vast in ons meldingssysteem.

Ongevallen bij contractors
Overkomt één van de contractors een ongeval op ons terrein? Dan vindt er altijd afstemming plaats met de desbetreffende contractor over de uitvoering van het ongevalsonderzoek. Ook het management van een contractor wordt geïnformeerd als één van de medewerkers betrokken is bij een ongeval. Vanzelfsprekend wordt het door Twence opgestelde ongevalsrapport gedeeld met de werkgever van het slachtoffer.

Vragen
Heb je vragen over ongevalsonderzoeken bij Twence? Neem dan contact op met afdeling Advies & Beleid, team Veiligheid & Gezondheid, door het sturen van een e-mail naar v&g@twence.nl.