Ontzorging door acceptatie meer afvalstromen uit uw bouw- & sloopafval

Twence ontvangt, bij haar afvalscheidingsinstallatie (TAS), verschillende gemengde afvalstromen en hieruit produceren we zoveel mogelijk nieuwe grondstoffen en energie. In het verleden werden afvalstromen die niet aan de acceptatievoorwaarden voldeden, niet geaccepteerd. Maar dat is nu verleden tijd! Wij gaan onze klanten ontzorgen door deze stromen wel te accepteren, zodat er geen retourstromen meer hoeven te ontstaan. Mooi toch?

Huishoudelijk afval Twence

Verbeterprogramma
Hoe kunnen we meerwaarde creëren bij onze klanten? Door ze nog meer te ontzorgen. Daarom zijn we in 2021 met een verbeterprogramma aan de slag gegaan. Met verschillende klanten hebben we evaluatiegesprekken gevoerd en onze ideeën over een aanvullende dienstverlening besproken. Vervolgens zijn we een pilot gestart. Hierdoor is een goed beeld ontstaan met een aanvullende dienstverlening in 2022 als gevolg.

Aanvullende dienstverlening
Maar wat betekent deze aanvullende dienstverlening nu concreet?

We onderscheiden drie acceptatiecriteria:

1. Afval voldoet aan de voorwaarden en je betaalt het normale tarief.

2. Afval bevat stromen die niet recyclebaar zijn en je betaalt het afwijkende tarief.

3. Afval voldoet niet aan onze voorwaarden en er zijn extra handelingen nodig om ervoor te zorgen dat een groot deel toch voor recycling in aanmerking komt.

Wij retourneren het afval dat niet aan de voorwaarden voldoet niet direct, maar bieden hiervoor een aanvullende dienstverlening aan. Om de klant te ontzorgen. Uiteraard uitsluitend binnen onze mogelijkheden. Wij nemen het afval in en berekenen de kosten voor de extra handelingen, verwerking en administratie. De collega’s van sales nemen contact op me de klant om deze additionele kosten te bespreken. De klant bepaalt vervolgens zelf of hij akkoord gaat met de extra kosten. Of dat hij de zending alsnog retour wilt ontvangen.

Voordelen aanvullende dienstverlening
Door het afval dat niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden toch te verwerken, hoeft de klant zijn dagelijkse planning niet te onderbreken. De afvalstoffen worden met zorg geselecteerd voor recycling en Twence kan deze duurzaam verwerken. Hiermee wordt de stap naar een circulaire wereld versneld. Al met al een mooie win-win situatie.

Vragen
Heb je vragen over de aanvullende dienstverlening van Twence? Neem dan gerust contact op met de accountmanager of onze verkoop binnendienst op telefoonnummer 074 - 240 44 44.

We kijken uit naar een duurzame samenwerking en een schonere wereld!