Strategisch beleidsplan Twence 2024-2027

In de aandeelhoudersvergadering op 7 december jl. hebben de aandeelhouders het Strategisch Beleidsplan Twence 2024-2027 vastgesteld. Dit plan geeft de onderneming richting voor de komende jaren. Daarbij wordt de weg die in 2020 is ingeslagen voortgezet.

Twence corporate beeld 1920x1080 klein

Dat betekent dat we een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening, en meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa willen produceren om daarmee grondstofkringlopen te sluiten. De ontwikkeling van het Regionaal Warmtenet Twente, de productie van groen gas uit GFT en de grootschalige afvang van CO2 uit onze rookgassen zijn voorbeelden van projecten waar we de komende periode onze energie in steken. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang.

Daarnaast hebben we de ambitie uitgesproken om het publieke karakter van Twence verder te versterken. De focus ligt daarbij op de strategische samenwerking met Nederlandse en Duitse overheden in het Euregiogebied. Op die manier kunnen we een efficiënte afvalverwijderingsstructuur organiseren en de grondstoffen en energie uit afvalstoffen en biomassa in de regio behouden.

Het Strategisch beleidsplan Twence 2024-2027 vind je via deze link op onze website. Je kunt het beleidsplan ook direct downloaden via Strategisch-Beleidsplan-Twence-2024-2027.pdf