Strikte acceptatievoorwaarden bij aanleveren vrachten

Het aanleveren van vrachten bij de Afvalscheidingsinstallatie van Twence gebeurt volgens strikte acceptatievoorwaarden. Hierbij staan veiligheid en de afzet van goede reststromen bij ons hoog in het vaandel. Daarom vragen wij aandacht voor het leveren van vrachten, vrij van drukhouders en batterijen.

Afvalenergiecentrale Twence 2

Vrachten vrij van drukhouders
Drukhouders in vrachten kunnen leiden voor zeer gevaarlijke situaties in de scheidingsinstallatie. Onder drukhouders verstaan we o.a. propaan, butaan, LPG-tanks en flessen, ongeacht of ze leeg of gevuld zijn.

Wat te doen
Bij Twence staat veiligheid voorop. Alle vrachten dienen vrij van drukhouders aangeleverd te worden. Indien we de aanwezigheid van drukhouders constateren:

  • bij de ingangscontrole, dan weigeren wij de vracht.
  • tijdens de verwerking, dan laten wij die verwijderen door een erkend bedrijf, waarbij de kosten aan de leverende partij worden doorberekend. Voor drukhouders <10 liter bedraagt dit € 75,- en voor drukhouders >10 liter, € 150,-.

Vrachten vrij van batterijen
Wij vragen de vrachten te ontdoen van batterijen. Batterijen behoren tot gevaarlijk afval en kunnen leiden tot brandgevaar. Met name vragen we hierbij de aandacht voor het vermijden van Lithium ion batterijen of lithium ion accu’s. Dit zijn oplaadbare batterijen/accu’s die vaak gebruikt worden in consumentenelektronica, elektrisch gereedschap, elektrische fietsen en elektrische auto’s.

Aanvullende informatie
Aanvullende informatie lees je in onze Algemene voorwaarden van Twence.

Vragen
Heb je een vraag? We horen het graag! Neem contact op met onze afdeling Binnendienst via binnendienst@twence.nl.