Veiligheid bij projecten

Veiligheid op het terrein van Twence vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom is het ook verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen. Zo worden de risico's beperkt en ongelukken voorkomen.

Veiligheid bij projecten

We werken veilig of we werken niet
Bij Twence hanteren we het motto ‘We werken veilig of we werken niet’. Dat geldt voor alle activiteiten die plaatsvinden op ons terrein. Het gaat daarbij om alle reguliere bedrijfsactiviteiten maar ook om geplande en ongeplande onderhoudsstops.

Ondersteuning contractors
Bij verschillende werkzaamheden worden wij ondersteund door meerdere contractors. Zij werken mee aan reguliere werkzaamheden en de onderhoudsstops maar ook aan nieuwbouw-, verbouw- en proefprojecten. Ook voor de contractors is het van belang om goed op de hoogte te zijn van alle veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid tijdens projecten
De veiligheidsmaatregelen die bij projecten gelden, worden per project in een plan vastgelegd en begeleid. We willen hiermee de veiligheidsstandaarden binnen Twence op een uniforme wijze uitdragen. Om te voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan rondom de veiligheidsmaatregelen die bij projecten gelden.

Elke partij binnen een project is verplicht om een veiligheidsplan in te dienen. Hierin zijn alle risico’s en risico reducerende maatregelen opgenomen. Twence bundelt de verschillende deelplannen tot een overkoepelend projectveiligheidsplan voor het gehele project.

Toezicht op veiligheidsmaatregelen
Tijdens de duur van een project wordt toezicht gehouden op de uitvoering en de naleving van de afgesproken veiligheidsmaatregelen. Op die manier neemt veiligheid een prominente plaats in onze projectmanagementsystematiek.

Verricht je als contractor werkzaamheden aan projecten dan zorg je dat je het veiligheids- gezondheids- en milieuplan (VG&M-plan) indient. Dit wordt afgestemd met de opdrachtgever.

Vragen
Heb je vragen over veiligheid bij projecten op het terrein van Twence? Neem dan contact op met afdeling Advies & Beleid, team Veiligheid & Gezondheid, door het sturen van een e-mail naar v&g@twence.nl.