Veiligheidscultuurprogramma

Het Veiligheidscultuurprogramma van Twence heeft tot doel om optimale veiligheidsprestaties te realiseren. Twence streeft daarbij naar een veiligheidscultuur die hier maximaal aan bijdraagt. Het doel is om de veiligheidscultuur te verbeteren met het implementeren van de NEN Veiligheidsladder. Deze norm kent met vijf niveaus, variƫrend van pathologisch, reactief, berekenend, proactief tot vooruitstrevend.

Veiligheidscultuurlader 800x450px

De niveau indeling wordt vastgesteld door het beoordelen en waarderen van diverse culturele aspecten. Daarvoor zijn bij Twence organisatie breed interviews afgenomen en processen en procedures met betrekking tot veiligheid geraadpleegd.

Twence heeft zich tot doel gesteld om in 2025 tenminste niveau 3 te bereiken op de veiligheidsladder en uiterlijk in 2027 niveau 4 te behalen. Dit vereist gerichte actie. Daarom is er een Veiligheidscultuurprogramma voor de periode 2023-2027 ontwikkeld.

Dit programma wordt de komende tijd uitgerold met behulp van een campagne en brede communicatie. Acties die gericht zijn op (veiligheids)gedragsaspecten vormen een belangrijk deel van het actieplan. Zowel medewerkers van Twence als externe partijen worden tijdens de uitvoering van werkzaamheden betrokken bij deze acties. Gezamenlijk kunnen we de gewenste stappen zetten op de veiligheidsladder. Dit vereist inzicht in veiligheidsrisico's en de benodigde kennis en kunde voor een veilige werkuitvoering. Zoals gezegd, vereist dit van iedereen een veilige mindset en integratie van veilig gedrag in het werkproces.