Week van de Veiligheid: veiligheidsmarkt Twence

In de week van 5 t/m 9 juni is het de landelijke Week van de Veiligheid. Tijdens deze week wordt extra aandacht besteed aan veilig werken, gezondheid en vitaliteit. De Week van de Veiligheid is opgezet door onze brancheorganisatie, de Verenging Afvalbedrijven (VA). Twence sluit jaarlijks aan bij deze veiligheidsweek.


Veilgheidsdag

Veiligheidsdag
Alle brancheleden kunnen zelf een veiligheidsthema bepalen. Vaak wordt er door de deelnemende bedrijven een dag gekozen die wordt bestempeld als veiligheidsdag. Twence heeft dit jaar gekozen voor donderdag 8 juni a.s.

Veilgheidsmarkt
Net als vorig jaar organiseren wij op deze dag een veiligheidsmarkt. Zowel interne als externe standhouders geven op hun eigen manier invulling aan de stand. Zij presenteren een onderwerp op het gebied van veiligheid, gezondheid of vitaliteit. Dit kan variëren van het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen tot een onderwerp die de vitaliteit van medewerkers bevordert. Maar ook informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreekt niet op deze dag. De veiligheidsmarkt vindt plaats op een centrale locatie op het Twence-terrein. Deze is goed aangeduid met bewegwijzering.

Voor wie is de veiligheidsmarkt?
Iedereen die op 8 juni aanwezig is op het terrein van Twence, is van harte welkom op de veiligheidsmarkt. De markt start om 10.00 uur 's morgens en duurt tot 16.00 uur in de middag.

Noteer deze datum alvast in je agenda en informeer je medewerkers om een kijkje te nemen in de ‘veiligheidskeuken’ van Twence.

Graag tot ziens op de veiligheidsmarkt.