Werkbedrijf

Het bestuur van de coöperatie en de mensen van Twence zijn ondertussen met elkaar in gesprek om afspraken te maken over de samenwerking. Deze gesprekken verlopen in goede en positieve sfeer. Uiteindelijk zullen de Energie Coöperatie Overdinkel en Twence samen een werkbedrijf oprichten. Dit werkbedrijf zal de zonneweide daadwerkelijk gaan realiseren.

Samenwerking

Vooruitlopend daarop zijn de gemeente Losser en Twence al bezig met de voorbereidingen voor de anterieure overeenkomst. Dat is een juridische overeenkomst tussen een gemeente en in dit geval het werkbedrijf. Deze overeenkomst regelt de financiële aspecten van de ontwikkeling van een specifiek stuk grond binnen de gemeente.

Voor de realisatie van Zonneweide Drieland moet een omgevingsvergunning worden verleend. Daarvoor moet het werkbedrijf, als het zover is, een aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente. Deze aanvraag moet worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing met uitwerking van een gedegen landschappelijke inpassing.

Voordat het werkbedrijf een subsidieaanvraag kan doen, zijn nog hobbels te nemen. Zo is er nog geen garantie op een aansluiting voor het park op het elektriciteitsnet bij Enexis. Deze garantie is noodzakelijk om verder te kunnen. Twence en gemeente Losser hebben hierover al regelmatig contact met Enexis en Tennet. Hoewel het nog niet rond is, zijn de gesprekken positief en verwachten we aan het eind van het jaar meer duidelijkheid.