Werkvergunningen

Twence hecht veel waarde aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Voor het handhaven van veiligheidsaspecten volgens voorschriften en regelgeving op een consistente en gestructureerde manier, maken we gebruik van een systeem voor werkvergunningen.

Veiligheid

Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden aan onze installaties en gebouwen kan een specifieke werkvergunning vereist zijn. Bij het voorbereiden en plannen van werkzaamheden worden de veiligheidsrisico's geanalyseerd en in kaart gebracht. De veiligheidsmaatregelen die hieruit volgen, worden vastgelegd in een digitale werkvergunning. Denk hierbij aan het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen of het dragen van gasdetectieapparatuur. Ook afspraken met betrekking tot het spanningsvrij maken en vergrendelen van installatiedelen worden opgenomen in de vergunning.

Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de vergunninghouder een vergunning op papier, waarvan de inhoud wordt besproken. De vergunninghouder moet te allen tijde dit document bij zich dragen en op verzoek tonen. In de praktijk is dit veelal de voorman van de desbetreffende contractor. Met een werkvergunning zorgen we voor duidelijke afspraken die bijdragen aan een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Na afloop van de werkzaamheden wordt de werkvergunning ingeleverd.