72% CO2-reductie door aanleg warmteleiding

Met de levering van warmte van Twence naar Grolsch wordt tweederde van de warmtebehoefte van de bierbrouwer ingevuld. Door de krachten in de keten te bundelen, zorgen we samen voor een duurzame energievoorziening in onze regio.

Susan Ladrak COX 5834 002

Susan Ladrak, Sustainability Manager Grolsch
“Bij Grolsch zetten we sterk in op het verduurzamen van ons productieproces. Het reduceren van CO2 -emissie en energieverbruik zijn daarin belangrijke pijlers. Verduurzamen kun je echter niet alleen. Je hebt partners nodig die ook de ambitie hebben om te verduurzamen om zo gezamenlijk stappen te zetten. Twence is zo’n partner. Elk jaar bepalen we bij Grolsch welke stappen we moeten nemen om het energieverbruik van de brouwerij te reduceren, en we willen nog meer doen. Om CO2-neutraal te kunnen zijn, hebben we een stappenplan uitgewerkt. We weten dus wat we moeten doen om onze ambitie, een CO2 neutrale brouwerij, te realiseren. Daarbij letten we er goed op, dat onze initiatieven technisch haalbaar zijn. Niet alle stappen zijn in beton gegoten, maar de in 2022 gerealiseerde aanleg van een warmteleiding tussen Twence en Grolsch is een hele belangrijke stap om onze ambitie te behalen.”

72% CO₂-reductie
“Door inzet van duurzame warmte van Twence reduceren we bij Grolsch het aardgasverbruik met 3 miljoen kubieke meter per jaar. De besparing staat gelijk aan het verbruik van 1.800 huishoudens. We gebruiken de warmte van Twence in onze brouwerij voor het opwarmen van pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Ongeveer 70% van de benodigde warmte wordt nu geleverd door Twence. We zijn enorm trots op dit project. Het is een prachtige stap in de regionale samenwerking en een voorbeeldproject,niet alleen voor de regio maar ook een inspiratie voor andere brouwerijen in Nederland en binnen Asahi, waar dit project ook niet onopgemerkt is gebleven. Onlangs wonnen we namelijk de Asahi Be Proud Award: een prijs voor het meest succesvolle project binnen Integrated Supply Chain. Daar zijn we natuurlijk erg trots op! Het leuke is dat we al eerder met Twence om tafel zaten om soortgelijke plannen door te spreken. Op dat moment bleken de plannen niet haalbaar. Door met elkaar in gesprek te blijven, nieuwe kansen te ontdekken en er samen voor te gaan, is het ons uiteindelijk toch gelukt. Zo zie je maar weer: de aanhouder wint!”

Circulaire economie
“Om de warmteleiding goed te kunnen aan- en ontsluiten, moesten we op ons eigen terrein nog wel aanpassingen doen. Deze zijn duidelijk zichtbaar vanaf de snelweg als je langs de brouwerij rijdt. Twence was verantwoordelijk voor de overige infrastructuur en het regelen van de benodigde vergunningen. De warmteleiding is aangesloten op de bestaande leiding van de warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk. Deze staat op industrieterrein de Marssteden in Enschede. Het is ontzettend mooi om te zien waar regionale samenwerking toe kan leiden. Overheid, netwerkorganisaties en bedrijven kunnen met elkaar echt het verschil maken op duurzaamheid. Samen zorgen we voor een circulaire economie!”