Afvalverbranding eindig? Mooi maar onrealistisch!

Alleen het niet herbruikbare afval komt in aanmerking om verwerkt te worden in onze energiecentrales. Het zou mooi zijn als al ons afval gerecycled zou kunnen worden, maar dat is, zeker de komende decennia, een onrealistisch scenario.

Twence 04

Twence wil samen met haar aandeelhouders en samenwerkingspartners de regio verduurzamen. Alles wat wij doen draagt hieraan bij. Uit afval, biomassa en zon winnen we grondstoffen terug en produceren we warmte en elektriciteit.

Ook wij staan volledig achter een circulaire economie en willen als Twence zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen uit afval. Alleen het niet herbruikbare afval komt in aanmerking om verwerkt te worden in onze energiecentrales. Het zou mooi zijn als al ons afval gerecycled zou kunnen worden, maar dat is, zeker de komende decennia, een onrealistisch scenario. Voorlopig neemt de afvalberg in Nederland alleen maar toe en wordt er mondjesmaat meer gerecycled. Er wordt niet gesproken over een termijn, maar voor 2040 zien wij geen serieuze verandering komen in de afvalverbranding. Sterker nog, de meeste Europese landen gaan er nog volop in investeren.


Wij zetten daarom nog steeds volop in op duurzame energie en dragen daarmee bij aan de regionale energietransitie. We produceren warmte en energie, waarmee we het stedelijk gebied en de industrie via een stoomleiding of warmtenet van warmte kunnen voorzien. We hebben per direct voor 100.000 woningequivalenten warmte waarmee we en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regio. Het regionale warmtenet, dat we samen met Cogas en Ennatuurlijk willen realiseren, wordt nog steeds gesteund door de provincie. Leendert Tamboer, manager innovatie Twence: “Het is van belang om de warmte te benutten, zolang er nog sprake is van afvalverbranding. Naar verwachting duurt dit nog tientallen jaren.”

Mocht de afvalberg in de komende tientallen jaren teruglopen, dan bieden warmtenetten juist ook mogelijkheden om in de toekomst alternatieve of meerdere bronnen of energiedragers aan te sluiten. Denk aan duurzame alternatieve bronnen als geo- of zonthermie of duurzame energiedragers als grootschalige elektrische boilers of waterstofketels.