Regionaal Warmtenet Twente

Met een regionaal warmtenet kunnen we ongeveer 100.000 woningen in het stedelijk gebied van Twente een duurzaam alternatief op aardgas bieden.

Regionaal Warmtenet Twente Twence 01

Verwarmen van stedelijk gebied in Twente

Gemeenten staan voor de opgave om woningen en bedrijfspanden in de toekomst te verwarmen zonder aardgas. De warmte die Twence produceert, uit niet-herbruikbaar restafval en biomassa (niet-herbuikbaar afvalhout), kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Via een regionaal warmtenet kunnen we deze warmte leveren aan huishoudens en bedrijven in het stedelijk gebied van Twente. Samen met Cogas en Ennatuurlijk onderzoeken we of zo’n warmtenet haalbaar en realiseerbaar is. We inventariseren met gemeenten, woningbouwcorporaties en grotere afnemers de technische en financiële implicaties. Dat een warmtenet een duurzaam alternatief is voor aardgas tonen het warmtenet Hengelo en warmtenet Enschede al aan. Warmtenet Enschede is uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland. Warmtenet Hengelo is het meest innovatieve warmtenet. Met deze warmtenetten voorzien we zo’n 9.500 woningen en bedrijven in Enschede en Hengelo op dit moment al van duurzame warmte.

Warmtenet Twente groen 600 x 600

Regionale verduurzaming

Twente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. De veertien Twentse gemeenten, Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel, Twence, de Twentse woningcorporaties, Universiteit Twente en de netbeheerders Coteq en Enexis werken samen om die ambitie te realiseren. Afspraken daarover zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Een onderdeel daarvan is de verduurzaming van de gebouwde omgeving: de warmtetransitie. Twence kan 100.000 woningen voorzien van hogetemperatuurwarmte. De uitrol van een regionaal warmtenetwerk naar Hengelo, Borne, Almelo, Oldenzaal, Enschede en mogelijk ook Haaksbergen en Wierden is daarmee een kansrijke ontwikkeling. Een regionaal warmtenet past in onze eigen ambitie om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te worden en nog meer duurzame energie te leveren. Bekijk hoe wij nu al duurzame warmte opwekken en leveren aan warmtenetten in Enschede en Hengelo en aan bedrijven in de regio.

Proces Warmtenet Twente

Hoe werkt een warmtenet?

Tijdens de verwerkingsprocessen bij Twence komt veel warmte vrij. Deze warmte leveren we als warm water aan het warmtenet. Via een hoofdleiding vanaf Twence gaat het naar warmtekrachtcentrales om vanuit daar verder verspreid te worden. De warmtenetten van Enschede en Hengelo ontvangen al restwarmte van Twence.

Op een regionaal warmtenet kun je ook andere warmtebronnen aansluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan warmte uit de grond (geothermie), warmte uit oppervlaktewater of warmte uit industriële processen. Zo kunnen nog meer huizen van het gas af.

Het voordeel van het verduurzamen van woningen door middel van een warmtenet is dat de duurzame warmte nu beschikbaar is. Een duurzaam alternatief, de (hybride)warmtepomp, is alleen duurzaam als deze gevoed wordt met “groene” stroom. Op dit moment er deze groene stroom nog beperkt beschikbaar. Bovendien is voor elektricificering van de mobiliteit ook veel groene stroom nodig. Voor de minder goed geïsoleerde woningen (woningen van voor 1995) is de warmtepomp geen alternatief, omdat met de lage temperaturen die een warmtepomp levert deze woningen tijdens de winter niet warm gehouden kunnen worden.

Proces Warmtenet Twente

Feiten

Warmte
Warmte voor 100.000 woningen
Twence heeft nu en in de toekomst veel hogetemperatuurwarmte beschikbaar. Voldoende om 100.000 huishoudens in Twente te voorzien van duurzame warmte.
Aardgas reductie
Van het gas af
Met een regionaal warmtenet kunnen de aangesloten huishoudens en bedrijven van het gas af. Een mooie bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen.
CO2 neutraal
CO2-neutraal
Door samen te verduurzamen kunnen we de regio CO2-neutraal maken.

Samenwerking

Samenwerking tussen alle betrokken partners en afspraken met grootzakelijke afnemers zijn een voorwaarde voor het slagen van een warmtenet. Twence werkt daarom intensief samen met gemeenten, woningcorporaties, Cogas en Ennatuurlijk. Cogas en Ennatuurlijk zijn lokaal-gevestigde partijen met een bewezen staat van dienst, die veel kennis inbrengen die van belang is. Diverse gemeenten in de regio zijn aandeelhouder van Twence en Cogas. Ennatuurlijk heeft als bewezen partner in Enschede het duurzaamste warmtenet van Nederland (2019 en 2020), en is partner in Warmtebedrijf Hengelo (meest innovatieve warmtenet in 2020). Met deze samenwerking zorgen we niet alleen voor duurzaamheid, maar ook voor betaalbaarheid en leveringszekerheid.

Bert Schipper Welbions Twence

“Samen met gemeente Hengelo en de bewonersvereniging bekijken we de mogelijkheden om woningen aardgasvrij te maken. Een warmtenet is in de Hengelose wijk Nijverheid een kansrijke optie.”

Bert Schipper, Senior Adviseur Strategie en Beleid bij Welbions
Twence 27 5 217550 Leendert Tamboer thumb

“Grote afnemers zoals woningcorporaties en ziekenhuizen in de regio zijn enthousiast over onze plannen.”

Leendert Tamboer, Business Development Manager Twence

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over het Regionaal Warmtenet Twente? Of wil je meer informatie over duurzaam warmte opwekken en leveren? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Leendert Tamboer LinkedIn

Downloads

  1. Regionale Energiestrategie 1.0 Download