Blog: Veel gestelde vragen over het warmtenet | Duurzaamheid

Wil jij graag meer weten over de duurzaamheid van het warmtenet? Lees dan snel verder. We leggen een aantal veelgestelde vragen voor aan Leendert Tamboer, Manager innovatie bij Twence. Hij weet alles over de plannen voor de aanleg van een regionaal warmtenet in Twente.

RWT overzichtskaart

Wat zijn jullie plannen voor een warmtenet?
“Bij Twence kunnen we voldoende warmte produceren voor 100.000 huishoudens in de regio. Deze warmte is een goed alternatief voor aardgas. We kunnen hiermee een groot deel van onze regio verduurzamen. Dat doen we door te beginnen richting Hengelo en vanuit daar door naar Borne en Almelo. Enschede wordt verder uitgebreid. Ook ontwikkelen we de warmte richting Oldenzaal. Samen met gemeenten en Cogas zetten we ons in om een regionaal warmtenet voor Twente te realiseren. Maar dat is niet eenvoudig. Het vraagt om enorme investeringen, subsidies en de bereidheid van bedrijven en inwoners om zich aan te sluiten. Een warmtenet is in het begin - als niet veel gebouwen zijn aangesloten - niet rendabel. Maar uit ervaring weten we dat meer mensen een aansluiting willen als het warmtenet er eenmaal ligt. Daarom zijn we als Twence bereid hierin te investeren. Want hiermee kunnen we een groot deel van de regio verduurzamen.”

En wat als Twence ophoudt te bestaan?
"Om te beginnen is een grote warmtebron als Twence, die per direct warmte beschikbaar heeft, essentieel om van start te kunnen met het warmtenet. Deze warmte is afkomstig uit meerdere installaties. Om continue warmte te leveren, kunnen de installaties elkaar onderling opvangen. Op termijn worden alternatieve energiebronnen aangesloten op het open warmtenet. Zo ontstaat er een energie hub. Denk hierbij aan warmte uit de grond (geothermie), uit oppervlaktewater of uit industriële processen. Zo garanderen we dat er altijd warmte geleverd kan worden."

Klopt het dat de warmte nu het kanaal in gaat?
"Nee hoor. We zetten op dit moment meer in op de productie van elektriciteit. Terwijl het beter is om in te zetten op warmte. We kunnen de productie van elektriciteit en warmte dus zelf reguleren. Hebben we meer warmte nodig? Dan produceren we meer warmte uit onze energiecentrales en minder elektriciteit. Elektriciteit kun je overigens ook realiseren uit andere bronnen."

Is de rook, die uit de schoorsteen komt, vervuilend voor Hengelo?
"Bij de uitstoot van rookgassen, gelden strenge eisen. Twence moet voldoen aan de eisen die in de vergunning gesteld worden. De rook die uit onze schoorsteen komt, bestaat voor het merendeel uit waterdamp. Deze rookgassen worden ook nog gereinigd. Daarnaast bouwen we aan een grootschalige CO2-afvanginstallatie. Waarmee we 100.000 ton CO2 afvangen. En waar we vervolgens weer grondstoffen van maken. Ons uiteindelijke doel is om alle CO2 uit de energiecentrales af te vangen."

Wil je meer weten over de plannen voor een warmtenet in Twente? Kijk dan bij op onze projectpagina.