De week van de circulaire economie: wist u dat uw GFT 100% wordt hergebruikt?

Weet jij hoe jouw appelklokhuis wordt omgezet in keurcompost? Of hoe we van producten uit de supermarkt die over de datum zijn energie maken? Jaarlijks verwerken wij bij Twence zo’n 120.000 ton organisch afval tot nieuwe grondstoffen en energie met onze composterings- en vergistingsinstallatie. 100% circulair dus!

Compost Twence

Hoe wordt GFT-afval verwerkt?
Laten we eerst het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) volgen. Dagelijks ontvangen we 35 vrachten in onze ontvangsthal. De kraanmachinist haalt de grove vervuiling, zoals plastic, eruit en brengt het GFT in de voorbewerkingslijn. Deze lijn met zeven banden scheidt het afval in een grove en fijne fractie. De fijne fractie gaat naar de GFT-vergister. De grove fractie komt in de composteringstunnel.

Hoe produceren wij duurzame energie?
In de GFT-vergister voegen we producten toe, zoals vloeibare producten die over de datum zijn en vaste producten, zoals veevoerresten. Dankzij de aanwezige bacteriën gaat het mengsel gisten en ontstaat biogas. Dit biogas gaat naar twee gasmotoren die groene stroom en warmte produceren. In de vergister wordt niet alles verwerkt. Het materiaal dat overblijft noemen we digestaat en voegen we toe aan de grove fractie van het GFT-afval in de composteringstunnels.

100% circulair
In de composteringstunnels zorgen we door de juiste beluchting voor een goede compostering. De warmte in de tunnels doodt onkruidzaden en plantpathogenen die plantziektes veroorzaken. Na een dag of tien in de tunnels scheiden we het materiaal in een grove en fijne fractie. De fijne fractie voldoet na de nabewerking aan de strenge eisen van Keurcompost en leveren we onder andere aan de akkerbouw. De grove fractie gebruiken we in de biomassaenergiecentrale (BEC) en zetten we om in warmte. Daarnaast hebben we nog een vergister waarin we alleen vloeibare producten verwerken tot biogas. Ook hier blijft na vergisting digestaat over dat naar de composteertunnels gaat. Het dunne deel wordt in de waterzuivering gezuiverd. En zo sluiten wij de kringlopen.

Alles wat bij C&V binnenkomt, wordt dus 100% afgezet als grondstof en energie. Hoe mooi is dat?

Twence. Samen naar een duurzame regio.