Minister Adriaansens bezoekt CO2-afvanginstallatie

Op 11 september jl. heeft Minister Adriaansens (EZK) een werkbezoek gebracht aan Twence. Dit werkbezoek stond in het teken van onze in aanbouw zijnde CO2-afvanginstallatie, waar wij in 2021 een subsidie van € 14,3 miljoen van EZK voor gekregen hebben. Met de nieuwe installatie dragen wij in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet recyclebaar afval.
Bezoek minister

Twence is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om regionaal industriële processen te verduurzamen en woningen en bedrijven te verwarmen. Bij het opwekken van deze energie uit afval komt CO2 vrij. Dit wil men wereldwijd terugdringen. Door het afvangen van de CO2 verminderen we niet alleen de CO2-uitstoot maar leveren we ook een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de keten. Twence sluit hiermee kringlopen en draagt bij een circulaire economie.

Minister Adriaansens was onder de indruk van de initiatieven en de installatie. “Ook afvalverbrandingsinstallaties moeten verduurzamen. En daarmee innoveren we ook! Twence is koploper met de grootschalige CO2-afvanginstallatie en geeft daarmee een goed voorbeeld aan andere bedrijven in de industrie”, aldus minister Adriaansens.

Meer informatie over CO2-afvang is te vinden op onze website.