Subsidies maken een eerste stap richting het RWT mogelijk

Twence en Cogas werken aan de ontwikkeling van een warmtenet in het stedelijk gebied van Twente. Subsidies zijn noodzakelijk om het regionaal warmtenet Twente (RWT) mogelijk te maken. En dat is gelukt! Er is in september €17 miljoen subsidie toegekend door het ministerie van EZK en in oktober nog eens €2,5 miljoen door de Provincie Overijssel. De investeringen zijn hoog. Deze subsidies maken het mogelijk om de start van een warmte-infrastructuur dichterbij te brengen en een eerste stap te zetten richting het RWT.

Subsidie RWT

Om de klimaatdoelstellingen te behalen en Nederland aardgasvrij te maken hebben we alle energiebronnen nodig. Twente zoekt naar duurzame warmtebronnen, als alternatief voor aardgas, waarmee we onze huizen kunnen verwarmen.

De Twentse gemeenten staan voor een grote opgave om o.a. de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Wij kunnen hierin een aanzienlijke bijdrage leveren. Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Twence heeft warmte beschikbaar om meer dan 100.000 huishoudens van het gas af te halen. Dit zetten we graag, samen met de aandeelhoudende gemeenten, zo efficiënt mogelijk in”.