Tweede bijeenkomst in Overdinkel over lokaal eigendom: werkgroep gevormd

Op 20 juni vond in Overdinkel een tweede bijeenkomst plaats over lokaal eigendom en het vormen van een lokale energiecoöperatie, een vervolg op de eerste infoavond op 18 april. Aanleiding is de plannen van Twence om een nieuw zonnepark te bouwen, naast het reeds bestaande zonnepark aan de Drielandsweg. Voorwaarde om deze te realiseren is het zorgen voor 50% lokaal eigendom voor het dorp. Daarvoor is een energiecoöperatie in Overdinkel nodig. De avond verliep succesvol: 6 inwoners vormen een werkgroep om aan de slag te gaan met de oprichting.

20230620 tweede bijeenkomst lokaal eigendom 1

Doel van de avond
Om 50% lokaal eigendom van een zonnepark te realiseren, is een lokale energiecoöperatie nodig. Natuur en Milieu Overijssel is door de gemeente ingeschakeld om Overdinkel te helpen bij het vormen van zo’n energiecoöperatie. Tijdens deze tweede informatieavond, waar 20 inwoners op af kwamen, werd met een presentatie nog eens toegelicht hoe een coöperatie werkt en hoe je er als lokale gemeenschap profijt van kunt hebben. Ook de stappen die je moet doorlopen om een coöperatie te vormen werden toegelicht. Vervolgens ging het gezelschap uiteen in twee groepen: één tafel over het oprichten van de coöperatie, de andere tafel praatte verder over financiële participatie.

Financiering
Er waren al veel vragen over hoe financiering en investering vanuit de lokale gemeenschap precies werkt. Er zijn veel verschillende vormen denkbaar om de financiële zaken van zo’n zonnepark te regelen. Hoe dat er in Overdinkel uit gaat zien is nog niet bekend. Het is aan de lokale gemeenschap zelf om daar een voor het dorp passende vorm voor te bedenken. Daar gaat de coöperatie, die nu gevormd gaat worden, zich over buigen.

Lees meer over financiering van een energie initiatief op lokaleenenergieoverijssel.nl

Werkgroep gaat aan de slag
Tijdens de gesprekken aan tafel gaven zes inwoners aan graag verder te werken aan de oprichting van de coöperatie. Deze mensen gaan hiervoor in een werkgroep met elkaar aan de slag. Op 4 juli spreken zij elkaar opnieuw hierover in ’t Trefhuus. Daar kunnen ook andere geïnteresseerde inwoners bij aanschuiven. Praat u ook graag mee over het vormen van een energie coöperatie voor Overdinkel? Mail dan naar Leander Broere om u op te geven: l.broere@natuuurenmilieuoverijssel.nl en hij stuurt u de uitnodiging.

Op de hoogte blijven?
Wilt u de ontwikkelingen volgen van dit nieuw te bouwen zonnepark in Overdinkel en op de hoogte blijven van de lokale energie coöperatie? Op de website www.zonneweidedrieland.nl vindt u informatie over het park en het laatste nieuws. Daar staan ook de veel gestelde vragen, voorzien van een antwoord. En u kunt zich daar opgeven voor de nieuwsbrief.

Vragen?
Heeft u vragen over lokaal eigendom of het vormen van een coöperatie? Neem dan contact op met Leander Broere van NMO: l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl

Heeft u vragen over het zonnepark? Neem dan contact op met Gerwin Strieks van Twence: g.strieks@twence.nl

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met Bas Wolters van de gemeente Losser: b.wolters@losser.nl.