Zonneweide Drieland

In Overdinkel (gemeente Losser) is Twence gestart met de voorbereidingen voor een zonnepark.

AW23258 Zonneweide Drieland DEF 1 Pagina 1

Het zonnepark ligt op de grens met Duitsland, daar waar Overijssel, Niedersaksen en Noordrijn-Westfalen samenkomen, vandaar de naam Zonneweide Drieland. Zonneweide Drieland sluit aan op het bestaande Zonnepark Overdinkel. Het park heeft een grootte van circa 20 hectare en we verwachten 18MWp te kunnen installeren.

Samen naar een duurzame regio

Twence heeft zich ten doel gesteld om de regio te verduurzamen. Met de opgewekte duurzame energie uit zonneparken, kunnen we woningen verwarmen en daarmee het aardgasverbruik reduceren. Dat doen wij niet alleen. Zonneweide Drieland ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met de grondeigenaar, familie Luijerink, en de gemeente Losser. Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en de Dorpsraad Overdinkel zijn nadrukkelijk betrokken bij het participatietraject. We zitten volop in de energietransitie. De gemeente Losser levert met dit zonnepark een belangrijke bijdrage aan de Regionale Energie Strategie Twente (REST) en daarmee aan de klimaatdoelstellingen. Samen naar een duurzame regio.

Logos zonneweide Drieland
Zonnepanelen tienbolder

Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over zonneweide Drieland? Ga dan naar onze nieuwspagina door te klikken op de onderstaande button.

Ga naar de nieuwspagina


Nieuwsberichten en nieuwsbrieven

Op de nieuwspagina vind je naast alle nieuwsberichten, ook de verzonden nieuwsbrieven.

Zonnepaneel 2

Hoe werkt een zonnepark

Een zonnepark is een veld vol zonnepanelen. Deze zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Via het elektriciteitsnet komt de elektriciteit bij huishoudens en bedrijven.

Zo ziet het park er straks uit

Feiten

Elektriciteit
Elektriciteit voor 6.000 huishoudens
20 hectare = groene stroom voor 6.000 huishoudens.
Duurzame energie
Bijdrage aan regionale verduurzaming
We leveren met het zonnepark een bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen.
Vertrouwen
Nauwe samenwerking
Twence werkt voor dit project nauw samen met de aandeelhoudende gemeente Losser, de familie Luijerink (grondeigenaar), NMO en met de Dorpsraad Overdinkel.
Participatie zonneweide Drieland

Lokaal Eigendom

Om ervoor te zorgen de omgeving maximaal kan meebeslissen en meeprofiteren van Zonneweide Drieland willen de initiatiefnemers en de gemeente Losser dat 50% van het zonnepark in handen komt van inwoners van Overdinkel, oftewel in Lokaal Eigendom. Natuur en Milieu Overijssel heeft de opdracht gekregen om dit lokaal eigendom samen met inwoners verder te gaan vormgeven.

In de komende maanden gaat Natuur en Milieu Overijssel op zoek naar inwoners die interesse hebben om mede-initiatiefnemer te worden van het project, om zo invulling te geven aan het 50% lokaal eigendom.

Lokaal eigendom gaat over zeggenschap: mede-initiatiefnemers kunnen meebeslissen over het project. Bijvoorbeeld over hoe het zonnepark eruit komt te zien, of de technische aspecten van het park. Daarnaast hebben zij inspraak in hoe de opbrengsten van het project besteed kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuwe sporthal, of aan ondersteuning van inwoners die de energierekening niet meer kunnen betalen. Op deze manier vloeien de lusten van het project weer terug in het gebied.

Ondersteuning Natuur en Milieu Overijssel
Om mede-initiatiefnemer te kunnen worden, moet je een energiecoöperatie oprichten. Natuur en Milieu Overijssel ondersteunt hierbij. We helpen bij het opzetten van de coöperatie, in het vinden van financiering en het inschakelen van de juiste expertise. Zo hoef je als kersverse coöperatie niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. In de afgelopen jaren hebben we tientallen inwoners geholpen om zelf een energiecoöperatie op te zetten.

Interesse in Lokaal Eigendom van Zonneweide Drieland?
Heb je interesse om als mede-initiatiefnemer in te stappen in het zonproject? Wil je meer weten over lokaal eigendom? Of hoe wij als Natuur en Milieu Overijssel je kunnen ondersteunen? Stuur dan een mail naar Leander Broere via l.broere@natuurenmilieuoverijssel.nl. Geïnteresseerden ontvangen van ons een uitnodiging om binnenkort samen in gesprek te gaan over lokaal eigendom in Zonneweide Drieland.

Meer weten?

Wil je meer weten over lokaal eigendom? Ga dan naar de website van Lokale Energie Overijssel.

Verwachte planning

1 mei - juni '22
2 eind '23
3 Q2 '24
4 april '23 - '24
5 medio 2025
6 eind '25

Informeren

Informeren van direct omwonenden.

Vergunningaanvraag

Aanvraag van de vergunning voor de aanleg van het zonnepark.

Vergunning

Verlening van de vergunning door gemeente Losser.

Participatie omgeving

De participatie van de omgeving start in april 2023 en zal duren totdat het project is afgerond.

Realisatie

Start van de realisatie van het zonnepark.

Ingebruikname

Ingebruikname van het zonnepark.

Twence 27 5 217447 Gerwin Strieks thumb

“We besteden veel aandacht aan participatie en zoeken echt lokaal de samenwerking, zodat het een zonnepark wordt voor en door de inwoners van Overdinkel".

Gerwin Strieks, Projectleider

Vraag en antwoord

Heb je een vraag over zonneweide Drieland of over lokaal eigendom? Ga naar onze pagina 'Vraag en antwoord' voor de meest gestelde vragen via de onderstaande button.

ga naar vraag en antwoord

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project zonneweide Drieland? Neem contact op met Gerwin Strieks via het onderstaande formulier.

Reactie binnen 2 werkdagen
Gerwin Strieks LinkedIn