Blog: Van afval naar vloeibare CO2

Uw restafval vormt de bron voor de productie van vloeibare CO2. Dat klinkt ingewikkeld. Daarom leggen wij u graag uit hoe wij CO2 afvangen en daarmee kringlopen sluiten.

Impressie CO2 afvang

We zitten volop in de grondstoffen- en energietransitie. Energie zal bijna volledig duurzaam moeten worden opgewekt. Grondstoffen moeten spaarzaam worden gebruikt en zoveel mogelijk worden hergebruikt. Twence probeert zoveel mogelijk afval opnieuw in de kringloop te brengen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Er blijft echter nog altijd een deel niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval over dat in onze Afval Energie Centrale (AEC) verwerkt wordt.

Afval is een bron van energie
Twence wekt voornamelijk energie op uit het niet-herbruikbare restafval en bedrijfsafval dat in de AEC verwerkt wordt. Twence is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Jaarlijks produceert Twence 502 GWh duurzame warmte en 290 GWh duurzame elektriciteit. Dat is genoeg om 65.600 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en ruim 150.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Wat voorheen als afval werd gezien, is nu dus een bron van energie.

CO2 uit rookgassen in 3 stappen
Tijdens het verbrandingsproces in de AEC ontstaan rookgassen. Rookgassen bevatten CO2. In 3 stappen wordt de CO2 uit de rookgassen teruggewonnen. In de eerste stap worden de rookgassen, die CO2 bevatten, gekoeld. De tweede stap absorbeert de CO2 uit de rookgassen met behulp van een oplosmiddel. Het rookgas, dat geen CO2 meer bevat, gaat terug naar de AEC. In de derde stap wordt het oplosmiddel met de CO2 met behulp van restwarmte uit de AEC gekookt, zodat de CO2 als zuiver gas gescheiden wordt van het oplosmiddel. Om het te kunnen transporteren dient de CO2 echter vloeibaar te zijn.

Onder druk wordt alles vloeibaar
De gasvormige CO2 wordt, gedroogd, verder gezuiverd en vloeibaar gemaakt door deze onder druk te brengen en te koelen. De CO2 wordt in buffertanks tijdelijk opgeslagen, zodat deze daarna getransporteerd kunnen worden naar de eindgebruiker.

Kringlopen sluiten
Uw restafval is daarmee niet alleen een bron van energie. We halen er ook grondstoffen als vloeibare CO2 uit wat inde glastuinbouw gebruikt wordt als een duurzame bron van CO2 als meststof voor de planten, de glastuinbouw hoeft dan geen gas meer te verbranden.. En zo is het kringetje weer rond en leveren we samen een mooie bijdrage aan de circulaire economie!

100.000 ton CO2 afvangen
Op dit moment is Twence een grootschalige CO2-afvanginstallatie aan het bouwen die 100.000 ton CO2 kan afvangen. Naar verwachting zal de installatie eind 2023 operationeel zijn.

Wil je meer weten? Bezoek dan onze website.

Samen naar een duurzame regio.