Week van de circulaire economie: waarom is het afvangen van CO2 belangrijk?

Bij Twence wordt op dit moment gebouwd aan de grootste CO2-afvanginstallatie van Europa. Maar wat is CO2 eigenlijk en waarom is het schadelijk voor het milieu? Bij Twence doen we er alles aan om de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Maar ook om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie door de CO2 weer nuttig toe te passen. Hoe? Dat leggen we graag aan je uit.

SGF 2638 TW Schoorsteen

Wat is CO2?
CO2 is een broeikas. CO2 van fossiele brandstoffen zorgt samen met andere broeikasgassen voor verandering van het klimaat: opwarming van de aarde. CO2 ontstaat bij de verbranding van niet-herbruikbaar afval in onze Afval Energie Centrale (AEC). Om zo min mogelijk CO2 uit te stoten via onze schoorsteen, reinigen we onze rookgassen. Dat wat je ziet uit onze schoorsteen bestaat dus grotendeels uit waterdamp.

Hoe reduceren wij CO2?
In de rookgasreiniging vangen we de CO2 af. Daarna wordt warmte toegevoegd aan deze vloeibare stof en ontwijkt de CO2 als zuiver gas. CO2 wordt vervolgens afgevangen, gedroogd, verder gezuiverd en vloeibaar gemaakt door deze onder druk te brengen en te koelen.

Door het afvangen van CO2 draagt Twence bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, waarmee we een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de regio. We compenseren namelijk de jaarlijkse CO2 emissie van 12.500 huishoudens.

Verduurzaming in de keten
De opgeslagen CO2 gaat uiteindelijk richting onze afnemers in bijvoorbeeld de glastuinbouw. CO2 is een noodzakelijk groeimiddel voor bloemen en planten. Jaarlijks zal er straks zo'n 100.000 ton CO2 worden afgevangen en hergebruikt, waarmee we de keten kunnen verduurzamen. Een mooie circulaire gedachte. Elke ton (dat is 1000 kg CO2) die duurzaam wordt toegepast, heeft een impact die vergelijkbaar is met de aanplant van 31 tot 46 bomen.

Met onze nieuwe ultramoderne grootschalige installatie, die naar verwachting eind 2023 klaar is, gaat Twence duurzame energie nog duurzamer maken. Dat is toch fantastisch?

Twence. Samen naar een duurzame regio.