CO2 afvangen en leveren

Uit onze rookgassen vangen we CO2 af. In onze CO2-afvanginstallatie maken we er nieuwe producten van. Denk aan bakpoeder, meststof voor de glastuinbouw of droogijs.

Header CO2 afvanegn Twence thumb

CO2 als grondstof

Bij Twence zoeken we naar mogelijkheden om onze eigen CO2-uitstoot te verminderen. Door het af te vangen en in te zetten als grondstof dragen we bij aan de vermindering van de uitstoot. CO2-afvang en hergebruik wordt ook wel CCU – Carbon Capture Utilisation – genoemd. We brengen dus waardevolle grondstoffen opnieuw in de kringloop.

Waarvoor kun je CO2 gebruiken?

CO2 kent verschillende toepassingen. We lichten er een aantal uit.

CO2 afvangen glastuinbouw Twence thumb

CO2 als meststof in de glastuinbouw

De glastuinbouw moet de komende jaren verduurzamen en stapt over van aardgas naar geothermie om kassen te verwarmen. Minder aardgasverbruik betekent minder eigen CO2 productie voor de tuinders. Hierdoor stijgt de vraag naar vloeibare CO2. Vloeibare CO2 is tijdens het groeiseizoen zeer geschikt voor toepassing in de kassen om planten te laten groeien.

CO2 afvangen bouwstoffen Twence thumb

CO2 als hulpstof bij de productie van bouwstoffen

CO2 kun je inzetten als hulpstof bij het toepassen in cement(vervangers). Daardoor kan het bijdragen aan CO2-reductie bij de productie van klinkers en bouwblokken. CO2 kun je ook gebruiken als middel om bodemassen uit afvalenergiecentrales versneld te verouderen. In combinatie met aanvullende processtappen kan de bodemas worden opgewerkt tot een schoon en vrij toepasbaar product, bijvoorbeeld als vervanger van zand en grind. Door toepassing in bouwproducten wordt CO2 definitief vastgelegd en dus uit de kringloop gehaald.

CO2 afvangen brandstoffen Twence thumb

CO2 brandstoffen en duurzame energie

In de toekomst kunnen ook energiedragers gemaakt worden uit CO2. De chemische industrie is op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele koolstoffen, olie en aardgas. Ook is er behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. CO2 biedt daarvoor in combinatie met waterstof mogelijkheden. Met het Nederlandse Coval Energy B.V. onderzoekt Twence de mogelijkheden voor de productie van mierenzuur met de afgevangen CO2. Mierenzuur kan worden gebruikt voor de chemiesector of voor de opslag van (duurzame) energie.

CO2 afvangen voedingsmiddelenindustrie Twence thumb

CO2 voor de voedingsmiddelenindustrie

Enkele bekende toepassingen van CO2 zijn bijvoorbeeld als koelmiddel bij het transport van bederfelijke goederen, de toepassing van CO2 in frisdranken of bij de verpakking van groenten. Dit kan alleen als de CO2 voldoet aan de strenge eisen van de voedings- en drankindustrie. Twence ontwerpt de nieuwe CO2-installatie zodanig dat de CO2 aan deze eisen voldoet.

AW22179 Infographic CCU A4 CMYK

Hoe werkt CO2 afvangen?

CO2 ontstaat bij de verbranding van niet-herbruikbaar afval. Om zo min mogelijk CO2 uit te stoten via onze schoorsteen, reinigen we onze rookgassen. Dat wat je ziet uit onze schoorsteen bestaat dus grotendeels uit waterdamp. In de rookgasreiniging vangen we de CO2 af. Deze zetten we – in combinatie met soda - om in bakpoeder, een grondstof voor reiniging van onze eigen rookgasreining. Daarnaast vervloeien we CO2, zodat deze bijvoorbeeld ingezet kan worden als meststof in de glastuinbouw. Het product is ook in te zetten voor andere hoogwaardige toepassingen. Denk aan de levensmiddelenindustrie, bouwsector, chemie en in duurzame brandstoffen.

Feiten

CO2 reductie
CO2 als nieuwe grondstof
De afgevangen CO2 zetten we opnieuw in als grondstof. Daarmee verminderen we de uitstoot van de CO2 en sluiten we kringlopen.
Multifunctioneel
CO2 voor vele toepassingen
Vloeibare CO2 is voor vele toepassingen geschikt. Denk aan meststof in de glastuinbouw, hulpstof voor de bouw, grondstof voor duurzame energie en koelmiddel (droogijs) in de voedingsmiddelenindustrie.
Innovatie
Innovatiekracht
We blijven innoveren. We onderzoeken de mogelijkheden voor de productie van mierenzuur met CO2. Mierenzuur is in te zetten in de chemiesector.

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over CO2 afvangen en leveren? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Ronald de Vries LinkedIn