Composteren en vergisten

Groente- fruit- en tuinafval (gft) verwerken we bij Twence tot compost en duurzame energie. Het levert ons warmte, elektriciteit en waardevolle grondstoffen voor de bodem op.

Composteren en vergisten Twence thumb

Van gft naar energie en compost

Gft-afval van huishoudens, groenafval van gemeenten en overdatum-materiaal dient als input voor onze installaties. Door te vergisten en te composteren maken we uiteindelijk biogas, keurcompost en op termijn biobrandstof. Biogas zetten we om in elektriciteit en warmte en leveren we als duurzame energie aan de regio. Keurcompost is geschikt voor gebruik op landbouwgrond. De houtfractie die na het composteren en vergisten overblijft, verwerken we in onze biomassa-energiecentrale tot duurzame energie. Daarnaast onderzoeken we of we nog meer waardevolle grondstoffen uit gft kunnen halen. Dat doen we onder andere in het project Volatile, waarbij we onderzoeken of we vetzuren kunnen terugwinnen uit gft.

Landbouw composteren en vergisten

Waarom composteren en vergisten?

Met het composteren en vergisten van organisch materiaal behouden we waardevolle grondstoffen voor onze samenleving en kunnen we duurzame energie opwekken en leveren. We dragen op deze manier bij aan een biobased economy: een circulaire kringloop van biologische oorsprong. De compost die we uit het gft-afval halen, brengen we terug naar de Twentse bodem. De voedingsstoffen in onze compost zorgen voor een optimale groei van het gewas en een betere waterhuishouding in de landbouw. Ook vervangt het een deel van de dierlijke mest en kunstmest.

Processchema Composteren en Vergisten Twence

Proces van composteren en vergisten

Onze installatie voor Composteren en Vergisten speelt een centrale rol in het proces van composteren en vergisten. De afvalinzamelaars leveren het gft-afval aan bij Twence, waar het wordt gescheiden in fijn en grof afval. In de vergister wordt het fijne afval in circa 16 dagen tijd vergist tot composteerbaar digestaat en biogas. Dit biogas vangen we op en transporteren we naar een centrale gasballon, waar ook het biogas uit overdatum-materiaal en uit onze stortheuvels gebracht wordt. Het gas zetten we om in warmte en elektriciteit voor huishoudens en bedrijven in Twente. Ook gaan we een deel inzetten om er biobrandstof LBG van te maken. Het grove biologische afval gaat rechtstreeks naar onze installatie voor compostering. Daar komt ook het composteerbare digestaat terecht zodra het in de navergister is geweest. In de composteertunnel ontstaat er uiteindelijk het eindproduct compost.

Processchema Composteren en Vergisten Twence

Feiten

Biobased economy
Kringloop van voedingsstoffen
Uit groente-, fruit- en tuinafval wordt Keurcompost geproduceerd. Hiermee brengen agrariërs organische stof en voedingsstoffen terug in de Twentse landbouwbodem.
Vervanging grondstoffen
Vervangt deel dierlijke mest en kunstmest
De Keurcompost vervangt een deel van dierlijke en kunstmest. Met het gebruik van Keurcompost komt minder stikstof en fosfaat in het grondwater dan bij het gebruik van dierlijke mest en kunstmest.
Betere grondstructuur
Betere structuur grond
Keurcompost in de bodem draagt bij aan een actiever bodemleven. Zo trekt de regenworm de plantenresten graag mee de grond in en zorgt zo voor een betere structuur van de grond. Daardoor verbetert de worm de waterinfiltratie en helpt bij een diepere beworteling van planten.

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over composteren en vergisten? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Arno Wilbers LinkedIn