Warmte opwekken en leveren

Bij Twence leveren we duurzame energie in de vorm van warm water, stoom en elektriciteit. Hoe we warm water en stoom produceren en leveren, ontdek je hier.

Warmte produceren en leveren Twence 2 thumb

Duurzaam warmte produceren en leveren

Twence speelt een belangrijke rol in de regionale energietransitie. Door productie van warmte besparen we op het gebruik van fossiele brandstoffen. Afvalstromen die niet meer hergebruikt of gerecycled worden, kunnen we benutten door deze om te zetten in energie. Warmte bestaat bij ons uit warm water en stoom. Met deze warmte voorzien we vele Twentse huishoudens en bedrijven van energie. Zo besparen we op de inzet van fossiele energiedragers, verlagen we de CO2-uitstoot en voorkomen daarmee verdere uitputting van onze aarde.

Regionale Energiestrategie

De warmte van Twence levert een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie: 20% van het energieverbruik wordt in 2023 duurzaam opgewekt. Daarnaast is Twente vastberaden om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio zoals uitgewerkt in de Regionale Energie Strategie (REST). Ook daar speelt Twence een belangrijke rol in het leveren van warmte. Maar hoe doen we dat nu eigenlijk: warmte produceren?

Warmte leveren Twence thumb

Duurzame warmte uit niet-herbruikbaar restafval en biomassa

In de afvalenergiecentrale (AEC) zetten we niet-herbruikbaar restafval (huishoudelijk restafval en bedrijfsafval) om in energie. Daarnaast zetten we in de biomassa-energiecentrale (BEC) biomassa om die we niet op een andere manier kunnen verwerken, zoals afvalhout en grof groenafval. Deze biomassa is afkomstig uit grof huishoudelijk afval, GFT- en bouw- en sloopafval. De wanden van beide verbrandingsovens bestaan uit buizen, gevuld met water. Dit water wordt zo heet dat het stoom wordt. Deze stoom kunnen we direct gebruiken voor industriële toepassingen. Daarnaast zetten we stoom om in warm water voor de verwarming van huizen.

Voor uitzeefsels van pellets voor houtkachels hebben we een andere bestemming: onze Empyro-installatie, waar we van het hout pyrolyse-olie maken. Van de reststoffen die na de pyrolyse overblijven, produceren we stoom. Deze stoom leveren we rechtstreeks aan Nobian. De afgekoelde stoom gaat daarna als warmte door naar het warmtenet Hengelo. Een laatste manier om warmte op te wekken is via het vergisten van gft-afval. Bij die vergisting komt biogas vrij en dat zetten we via een gasmotor om in elektriciteit en warmte. De warmte die daarbij vrijkomt gebruiken we binnen het eigen proces. Hoe het verbrandingsproces werkt, lees je bij Onze processen.

Wie ontvangt onze duurzame warmte?

Wij voorzien meer dan 62.500 woningequivalenten van hoge temperatuurwarmte. Met onze warmte is het verwarmen van woningen met aardgas in principe niet meer nodig. Het warme water dat Twence verlaat, transporteren we via een ondergrondse warmteleiding naar Enschede. Vanuit hier gaat het water naar Grolsch en naar het warmtenet van Ennatuurlijk. Vanuit Empyro wordt, via Nobian, lage temperatuurwarmte geleverd aan het warmtenet in Hengelo.

Naast de al bestaande levering aan Enschede (hoge temperatuur) en Hengelo (lage temperatuur), heeft Twence de ambitie om samen met ketenpartners en gemeentelijke aandeelhouders ook nog een groot deel van het overige stedelijk gebied van Twente van hoge temperatuurwarmte te voorzien. Hierbij gaat het om delen van Hengelo, Enschede en Borne. Het gaat hier om een potentie van 100.000 extra woningen.

Stoom of warm water leveren we aan bedrijven met een grote warmte- en koudevraag, zoals Nobian en Grolsch. Dit type industriële bedrijven gebruiken de duurzame warmte voor onder meer hygiënisatie, verwarming van gebouwen en productieprocessen.

Feiten

Duurzame energie
Afval = energie
54% van de energie uit de afvalenergiecentrale is duurzaam, vanwege het biogeen materiaal dat in het huishoudelijk restafval en bedrijfsafval zit.
Warmte
62.500 huishoudens
De bij Twence opgewekte stoom is goed voor 62.500 huishoudens.
100groen
100% groen!
De opgewekte stoom, warmte en elektriciteit uit onze biomassa-energiecentrale en compostering- en vergistingsinstallatie zijn 100% groen!

Nieuws en projecten Duurzame energie

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over warmte opwekken en leveren? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Leendert Tamboer LinkedIn