Elektriciteit opwekken

Onze fossiele grondstoffen raken op. Daarom zoeken we alternatieven voor onder andere grijze elektriciteit. Twence kan op duurzame wijze elektriciteit opwekken. Deze groene energie brengen we verder de regio in via het elektriciteitsnet.

Header elektriciteit opwekken Twence

Duurzame energie: elektriciteit

Bij Twence produceren we jaarlijks voor zo’n 135.000 huishoudens duurzame elektriciteit. Deze stroom wordt onder andere opgewekt uit de energie die vrijkomt uit onze biomassa- en afvalenergiecentrale en onze composteren- & vergisten-installatie. Daarnaast wekken we via onze zonneparken duurzame energie op uit zonlicht.

Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn. Daarmee zetten de tien Twentse gemeenten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik.

Regionale Energiestrategie

Met het opwekken van duurzame elektriciteit levert Twence een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de provincie Overijssel om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Daarnaast dragen we met onze groene stroom bij aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen die zijn vastgesteld in de Regionale Energiestrategie Twente (REST).

Elektriciteit opwekken Zonneparken Twence thumb

Groene elektriciteit via zonneparken opwekken

Twence heeft drie zonneparken op onze eigen terreinen, zonneparken Tienbunderweg en Boeldershoek-West en zonnepark ’t Rikkerink op een voormalige stortplaats. In 2022 verwachten we Energiepark Elhorst-Vloedbelt in Zenderen in gebruik te nemen. De zonneparken van Twence bevatten meer dan 100.000 zonnepanelen die zonlicht opvangen en omzetten in groene stroom. We verkopen de opgewekte stroom aan energieleveranciers of (lokale) energiecoöperaties die het vervolgens via het elektriciteitsnetwerk aan huishoudens en bedrijven leveren. De groene stroom vervangt de grijze stroom die met fossiele grondstoffen wordt opgewekt en vermindert daardoor de CO2-uitstoot.

Elektriciteit opwekken Twence thumb

Groene elektriciteit via onze installaties opwekken

In veel van onze installaties komt stoom, warmte en biogas vrij. Deze energie zetten we via een turbine en generator om in groene stroom. Dat gebeurt onder andere in de afvalenergiecentrale, de biomassa-energiecentrale en de installatie voor composteren en vergisten. Ook het biogas dat bij onze nieuwe mestverwaardingsinstallatie vrijkomt, zetten we om in groen gas voor huishoudens in de omgeving. Hoe de verschillende installaties werken, lees je bij Onze processen.

Feiten

Elektriciteit
9.850 huishoudens
Twence kan met de huidige drie zonneparken genoeg elektriciteit opwekken voor het energieverbruik van 9.850 huishoudens.
100groen
100% groen!
De opgewekte stroom uit onze zonneparken, biomassa-energiecentrale en bioconversie-installaties is 100% groen! Stroom uit onze afvalenergiecentrale is voor meer dan de helft duurzaam.
Huishoudens
135.800 huishoudens
Het totaal van de bij Twence opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik van 135.800 huishoudens.

Nieuws en projecten over elektriciteit opwekken

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over elektriciteit opwekken? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Gerwin Strieks LinkedIn