Zonne-energie opwekken

Twence vervult een belangrijke rol in de regionale energietransitie. Door de ontwikkeling van zonneparken wekken we op grote schaal zonne-energie op en leveren we duurzame energie in de vorm van elektriciteit aan de regio.

Header Zonne energie opwekken Twence thumb 02

Zonne-energie opwekken is de toekomst

Om de meest directe energiebron die we kennen – de zon - goed te benutten, investeren we in zonneparken. Bij Twence hebben we meerdere zonneparken in eigendom. Inmiddels produceren we met drie zonneparken (Boeldershoek-West, Tienbunderweg en ‘t Rikkerink) jaarlijks groene elektriciteit voor 12.000 huishoudens. Ook het vierde zonnepark Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen is volop in ontwikkeling. Deze vier zonneparken leveren gezamenlijk groene stroom vergelijkbaar met het energieverbruik van zo’n 17.100 huishoudens.

Regionale Energiestrategie

Met de ontwikkeling van zonneparken levert Twence een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de provincie Overijssel om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Ook dragen we bij aan de Regionale Energiestrategie Twente (REST).

Zonne energie opwekken en leveren Twence thumb

Zonne-energie leveren

De huidige drie zonneparken van Twence, met een totale omvang van 28 voetbalvelden groot, bevatten bijna 70.000 zonnepanelen die zonlicht opvangen en omzetten in groene stroom. We verkopen de opgewekte stroom aan een energieleverancier of (lokale) energiecoöperatie die het vervolgens aan huishoudens en bedrijven levert via het elektriciteitsnetwerk.

Zonneparken waarmee we zonne-energie opwekken

Twence levert duurzame energie aan de regio, onder andere door de aanleg van zonneparken. Hieronder zie je welke zonneparken we al hebben aangelegd of die in voorbereiding zijn én wat het allemaal oplevert. De ontwikkeling van zonneparken vindt plaats in samenspraak met de omgeving. We willen zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de omwonenden. Denk hierbij aan zaken als landschappelijke inpassing.

Feiten

Elektriciteit
17.000 huishoudens
De vier zonneparken leveren voldoende zonne-energie voor het energieverbruik van 17.000 huishoudens.
Nieuwe bestemming
Duurzaam grondgebruik
Voor zonneparken worden vaak gronden gebruikt die moeilijk voor wat anders ingezet kunnen worden. Door schapen eronder te laten grazen, wordt het land duurzaam gebruikt.
Biodiversiteit
Verhoging biodiversiteit
Een zonnepark gaat circa 25 jaar mee en het gebied wordt nauwelijks verstoort door mensen. De natuur kan daardoor haar gang gaan. Goed voor de biodiversiteit dus!!

Onze zonneparken geven duurzame energie!

Twence zonneparken geven duurzame energie

Nieuws en projecten Duurzame energie

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over zonne-energie opwekken? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.


Reactie binnen 2 werkdagen
Gerwin Strieks LinkedIn