Warmtelevering aan Grolsch

Koninklijke Grolsch heeft de ambitie om in 2025 een volledig klimaatneutrale bierbrouwerij te zijn. Twence draagt daar aan bij door duurzame energie te leveren, in de vorm van warm water.

Header Grolsch warmtelevering Twence

Waarom warmte naar Grolsch?

Om een klimaatneutrale brouwerij te realiseren, zoekt Koninklijke Grolsch naar duurzame energiedragers. Twence kan 100% groene energie leveren in de vorm van warm water. De warmte uit dit water gebruikt Grolsch voor het opwarmen van pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Grolsch bespaart hiermee jaarlijks 3 miljoen kubieke meter aardgas. Dat is gelijk aan de gemiddelde CO2-uitstoot van 1.800 huishoudens.

Bijdrage aan regionale duurzaamheid

Duurzame energie is de energie van de toekomst. Twence investeert volop in het leveren van duurzame energie. Eén van die investeringen is de aanleg van warmteleidingen naar bedrijven die een grote warmte- of koudevraag hebben. De warmte die wij leveren, produceren we uit niet-herbruikbaar afvalhout (biomassa), en is daarmee volledig groen opgewekt. Inmiddels leveren we al warmte, in de vorm van stoom, aan Nobian (voorheen Nouryon). En we realiseren een warmteleiding naar Koninklijke Grolsch in Enschede. Daarnaast leveren we warmte voor huishoudens in Enschede en Hengelo, via het warmtenet.

Hoe werkt warmtelevering?

Het warme water dat we aan Grolsch gaan leveren, maken we in onze biomassa-energiecentrale. De brandstof voor onze biomassa-energiecentrale bestaat uit niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en sloop vrijkomt. Deze biomassa zetten we in de centrale om in duurzame elektriciteit, stoom en warm water. Via een bestaand leidingennet stroomt het warme water naar de warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk (Marssteden Enschede). Vanaf daar gaat het water naar huishoudens in Enschede. Voor de belevering aan Grolsch wordt vanaf de warmtekrachtcentrale een nieuwe ondergrondse leiding aangelegd, onder de A35 door. Op die manier ontvangt Grolsch de duurzame warmte van Twence.

Grolsch over de verduurzamingsslag en de samenwerking met Twence

Susan Ladrak COX 5834 002

'Bij Grolsch zetten we sterk in op het verduurzamen van ons productieproces.'

Lees verder
Koert van t Hof aangepast COX 8318

'In 2025 willen we bij Grolsch volledig klimaatneutraal werken in onze Enschedese brouwerij.'

Lees verder

Feiten

CO2 neutraal
Klimaatneutrale brouwerij in 2025
Door over te stappen op duurzame warmte van Twence komt de klimaatneutrale brouwerij voor Grolsch dichterbij. Samen leveren we een mooie bijdrage aan de ambities voor onze regio.
Aardgas reductie
Besparing op aardgasverbruik
Grolsch bespaart jaarlijks 3 miljoen kubieke meter aardgas.
CO2 reductie
Vermindering van CO2-uitstoot
De besparing op aardgasverbruik levert een verminderde CO2-uitstoot op. Deze CO2-reductie is vergelijkbaar met de uitstoot van 1.800 huishoudens per jaar.

Planning warmtelevering Grolsch

1 Februari 2017
2 Oktober 2021
3 Maart 2022
4 Eind 2022

Mogelijkheden voor samenwerking verkennen

Grolsch en Twence zijn in 2017 een onderzoek gestart hoe energie van Twence ingezet kan worden om Grolsch te verduurzamen. Dat resulteerde uiteindelijk in een contract voor warmtelevering in april 2020.

Vergunningen afgegeven

De technische uitdagingen en tracéstudie zijn in 2020 uitgewerkt. Hieraan werkten Grolsch en Twence samen. Met deze informatie kunnen de vergunningen worden aangevraagd.

Warmteleiding aanleggen

We gaan de ondergrondse leiding aanleggen en een aftakking maken vanaf de warmtekrachtcentrale van Ennatuurlijk. Naar verwachting zal de eerste schop in maart 2022 de grond ingaan. De warmteleiding wordt eind 2022 opgeleverd.

Warmteleiding in gebruik

Als de warmteleiding is aangelegd, de testen zijn uitgevoerd en de projecten bij Grolsch zijn gerealiseerd om de warmte te kunnen ontvangen, zal de eerste warmte worden geleverd. Grolsch is met deze aansluiting weer een stap dichter bij een klimaatneutrale brouwerij.

Twence 27 5 217477 Arnaud Jan Nijenhuis thumb

“Door onze intensieve samenwerking is Grolsch straks in staat om over te schakelen van warmte uit hun gasgestookte ketels naar, volledig duurzaam opgewekte, warmte van Twence.”

Arnaud-Jan Nijenhuis, projectleider Twence
Koert vant Hof Grolsch

“Als ik mijn internationale collega’s vertel over het project en onze samenwerking met Twence zijn ze onder de indruk.”

Koert van ’t Hof, directeur Corporate Affairs Koninklijke Grolsch
Tijs de Bree Provincie Overijssel

“Twence en Grolsch hebben wilskracht laten zien en besparen zo enorm veel energie en CO2-uitstoot. Een fantastische bijdrage om het aardgasverbruik in Overijssel terug te dringen. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijven met restwarmte of een warmtevraag.”

Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over de warmteleiding voor Grolsch? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Arnaud-Jan Nijenhuis LinkedIn

Onze samenwerkingspartners

Verduurzamen doe je samen. Zéker nu. Met onze partners in de keten werken we toe naar een circulaire economie. Binnen dit project werken we met de volgende partners samen. Bekijk de website voor meer informatie over de ambities.