Zonnepark Elhorst-Vloedbelt

Op onze locatie Elhorst-Vloedbelt, een voormalig stortplaats in Zenderen, ontwikkelen we een zonnepark. Dit zonnepark produceert binnen enkele jaren duurzame elektriciteit voor 3.800 huishoudens.

Zonnepark Elhorst Vloedbelt Twence thumb

Waarom een zonnepark?

We kijken voortdurend hoe we locaties zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor energieopwekking. De locatie Elhorst-Vloedbelt wordt niet meer gebruikt voor het storten van afval. Op dit terrein in Zenderen is voldoende ruimte om een zonnepark aan te leggen. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van 10 hectare. Dat is zo’n 20 voetbalvelden bij elkaar. De zonnepanelen produceren jaarlijks 13,5 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit. Daarmee kunnen zo’n 3.800 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Bijdrage aan regionale duurzaamheid

Met zonnepark Elhorst-Vloedbelt levert Twence een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Het zonnepark past in de ambitie van Twence om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn. We zetten onder andere in op duurzame energie. Want hoe meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt, hoe minder aardgas nodig er is en hoe lager de uitstoot van schadelijk stoffen, zoals CO2.

Op dezelfde locatie in Zenderen realiseren we ook een mestverwaardingsinstallatie. Deze installatie zet mest om in waardevolle grondstoffen en energie en brengt 100% grondstoffen terug in de kringloop. Elhorst-Vloedbelt levert zo op meerdere manieren een bijzondere bijdrage aan regionale verduurzaming.

Elektriciteitsnet Twence thumb

Hoe werkt een zonnepark?

Een zonnepark is een veld vol zonnepanelen. Deze zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Via het elektriciteitsnet komt de elektriciteit bij huishoudens en bedrijven. Bij het zonnepark Elhorst-Vloedbelt gebruiken we een deel van de opgewekte elektriciteit voor de mestverwaardingsinstallatie op het terrein.

Feiten

Elektriciteit
Elektriciteit voor 3.800 huishoudens
10 hectare = 27.000 zonnepanelen = groene stroom voor 3.800 huishoudens.
Eigen energie
Energie voor eigen bedrijfsprocessen
Naast de elektriciteit die we aan het stroomnet leveren, gebruiken we 20% van de energie voor onze nieuwe mestverwaardingsinstallatie.
Regionaal
Bijdrage aan regionale verduurzaming
We leveren met het zonnepark een bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen.

Zo ziet het zonnepark er straks uit

Zonnepark Elhorst Vloedbelt Twence locatie thumb

De voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt ligt in een landelijke omgeving. Het zonnepark past mooi in dit landschap en is vanwege de bebossing bijna niet zichtbaar.

Planning realisatie zonnepark Elhorst-Vloedbelt

1 November 2020
2 December 2020
3 Sept. – dec. 2021
4 Najaar 2022
5 Voorjaar 2023

Informeren omgeving

Twence deelt met de omwonenden en andere belanghebbenden in de omgeving het voornemen om een zonnepark te realiseren op de locatie Elhorst-Vloedbelt. De suggesties en ideeën van de omgeving nemen we mee in de vergunningaanvraag.

Vergunningaanvraag indienen

De vergunning is aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Samenwerking en deelname verkennen

Met omwonenden, lokale energiecoöperaties en andere betrokkenen in de omgeving gaat Twence in gesprek over samenwerking en deelname in het zonnepark Elhorst-Vloedbelt.

Start bouw zonnepark

De bouw van het zonnepark start in het derde kwartaal van 2022. Op het 10 ha grote terrein komen circa 27.000 zonnepanelen.

Zonnepark in gebruik

Het zonnepark wordt in het tweede kwartaal van 2023 in gebruik genomen en gaat jaarlijks voor 3.800 huishoudens groene stroom produceren.

Sjors Geraedts Twence

“Wij hechten bij al onze innovaties veel waarde aan een duurzame relatie met de omgeving. Zo bieden wij omwonenden graag de kans om te participeren in het zonnepark.”

Sjors Geraedts, Projectleider

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project zonnepark Elhorst-Vloedbelt? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Sjors Geraedts LinkedIn