Zonnepark ‘t Rikkerink

Vanaf de zomer van 2021 produceren we in Ambt Delden met Zonnepark ’t Rikkerink groene stroom voor 4.350 huishouden.

Zonnepark Rikkerink eindresultaat Twence thumb

Waarom een zonnepark?

We kijken voortdurend hoe we locaties zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor energieopwekking. De locatie ’t Rikkerink wordt al jaren niet meer gebruikt voor het storten van afval. Wel is er op dit terrein in Ambt Delden voldoende ruimte voor een zonnepark. Er wordt vanaf september 2021 groene stroom geproduceerd voor 4.350 huishoudens, op een terrein zo groot als 32 voetbalvelden (16 hectare). Twee lokale energiecoöperaties, ECHT en Hof van Twente op Rozen, participeren in een deel van het zonnepark.

Bijdrage aan regionale duurzaamheid

Met zonnepark ‘t Rikkerink levert Twence een belangrijke bijdrage aan de regionale ambitie om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Het zonnepark past in de ambitie van Twence om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn. We zetten onder andere in op het leveren van duurzame energie. Want hoe meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt, hoe minder aardgas nodig is en hoe lager de uitstoot van schadelijk stoffen, zoals CO2. Ook kijken we of we (nieuwe) grondstoffen kunnen terugbrengen in de kringloop. De toepassing van bodemas en sorteerzeefzand in de afdichtingslaag van ’t Rikkerink is een mooi voorbeeld van het toepassen van nieuwe grondstoffen en circulaire economie.

Zonnepark Rikkerink afdeklaag Twence thumb

Circulaire bouwstof inzetten

In 2017 begonnen we, samen met omwonenden en gemeente Hof van Twente, aan de uitwerking van de plannen voor zonnepark ‘t Rikkerink. De voormalige stortplaats is eerst voorzien van drie afdichtingslagen om te voorkomen dat er hemelwater door de afvalberg kan sijpelen en dat het grondwater onder de stortlocatie langzaam weer schoner wordt. Hiermee is tevens een stevige fundering gelegd voor het zonnepark. Voor die fundering gebruikten we een gecertificeerde bouwstof of immobilisaat die bestaat uit bodemas en sorteerzeefzand. Dit zijn onbrandbare resten die overblijven na verbranding van restafval en terugwinning van waardevolle materialen. Door bodemas te gebruiken is er minder nieuw grind en zand nodig. Bodemas is bijvoorbeeld ook toegepast in het circulaire fietspad tussen Denekamp en Nordhorn.

Elektriciteitsnet Twence thumb

Hoe werkt een zonnepark?

Een zonnepark is een veld vol zonnepanelen. Deze zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. De elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Via het elektriciteitsnet komt de elektriciteit bij huishoudens en bedrijven. Door verteringsprocessen ontstaat in de stortheuvels van ‘t Rikkerink ook stortgas. Twence vangt dit gas af en gebruikt het als energiebron.

Feiten

Elektriciteit
Elektriciteit voor 4.350 huishoudens
16 hectare = 28.500 zonnepanelen = groene stroom voor 4.350 huishoudens.
Nieuwe bestemming
Nieuwe bestemming
Met de bouw van het zonnepark krijgt de voormalige stortplaats ’t Rikkerink een nieuwe, duurzame bestemming.
Rust stilte
Rustgarantie voor omwonenden
De komst van het zonnepark betekent voor de naaste omwonenden garantie op een rustige omgeving.
Twence 27 5 217447 Gerwin Strieks thumb

“Het zonnepark draagt bij aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot in onze regio. Zo wordt een stortplaats een duurzame energievoorziening.”

Gerwin Strieks, Projectleider

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project zonnepark ‘t Rikkerink? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Gerwin Strieks LinkedIn